Specializujeme se na výrobu a prodej bionafty (FAME). Nedílnou součástí našich obchodních aktivit je nákup a prodej biopaliv a surovin souvisejících s výrobou FAME.Naše produkty

FAME

metylestery mastných kyselin destilované

FAME je biopalivo vyrobené na bázi rostlinných olejů a živočišných tuků. Může obsahovat aditiva na zlepšení užitných vlastností, jako jsou depresanty, detergenty,

mazivostní přísady a inhibitory koroze. Používá se především jako motorové palivo pro vznětové spalovací motory a kogenerační jednotky a jako topivo pro výrobu tepla.

Chemické parametry Jednotky Hodnoty Analytické metody
Obsah esterů % min. 96,5 EN 14 103
Bod vzplanutí °C > 120 EN ISO 2719
Obsah síry mg/kg max. 25 EN ISO 20 846
Obsah vody mg/kg max. 300 EN ISO 12 937
Obsah metanolu % max. 0,2 EN 14 110
Číslo kyselosti mgKOH/g max. 0,6 EN 14 104
Obsah fosforu mg/kg max. 4 EN 14 107
CFPP °C +11 EN 116

Informace a svozové plány našich dopravců naleznete pod odkazem níže.


Svozové plány

O společnosti


TEMPERATIOR s. r. o.
Kociánova 453/11
460 06 Liberec 6

Příjezd pro kamionovou dopravu:
15°03´57“ východní délky
50°44´36“ severní šířky

IČ: 278 81 369
DIČ: CZ27881369
Tel.: +420 488 058 400
Fax: +420 488 058 450
Mail: info@temperatior.cz

Výpis z Obchodního rejstříku
Osvědčení o registraci DIČ
Číslo daňového skladu

Máte dotazy? Kontaktujte nás


Odesláním formuláře poskytujete společnosti Vaše osobní údaje. Více informací o jejich zpracování naleznete zde.

Vedení naší společnosti


 

Michal Fišer

CEO

(+420) 488 058 400


Pavel Krtek

CFO

(+420) 488 058 400


Jiří Nejezchleb

Obchodní ředitel

(+420) 488 058 409


Pavel Pecha

Vedoucí nákupu

(+420) 488 058 436


 

Certifikáty


Náš závod i námi dodávané produkty striktně splňují nejvyšší mezinárodní certifikace

deemskopier05-20191029135331
ISCC EU 2020
certifikaty03_ISO14001-2015_CZ
ISO 14001:2015
certifikaty02_ISO9001-2015_CZ
ISO 9001:2015
Politika_QMS_EMS_2019
Politika QMS 2019
Politika_PZH_2019
Politika PZH 2019
certifikat veterinarni povoloni
Veterinární povolení

Video


Nahlédněte do fungování naší společnosti

 
 

Kariéra


Naše společnost v současné době nabízí následující pracovní pozice:

1.6.2020

Údržbář – provozní zámečník

Náplň práce: zajištění údržby a provádění oprav zařízení v chemickém průmyslu, důkladná pravidelná údržba strojů a mechanického zařízení, řešení havarijních stavů technických a technologických zařízení
30.1.2020

Provozní chemik – operátor

Náplň práce: sledování a řízení technologického procesu chemické výroby pomocí řídicího systému z velína a také fyzická kontrola činnosti a stavu technologie během pracovní směny
29.1.2020

Laborantka / Laborant

Náplň práce: laborant je zodpovědný za provádění analýz vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol vzorků a kvalitu stanovení

Compliance program


 

Společnost TEMPERATIOR s.r.o., za účelem prevence a minimalizace rizik a současně za účelem účinné ochrany v oblasti práva trestního a zejména pak v intencích zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v platném znění a současně za účelem prevence proti sociálně patologickým a nežádoucím právním jevům uvnitř společnosti, se rozhodla vytvořit Compliance program, a to jako soubor vzájemně provázaných a vynucovaných opatření.

 

Společnost TEMPERATIOR s.r.o. a její statutární orgán považují za naprosto nežádoucí jakékoli jednání, jež může být způsobilé poškodit dobré jméno společnosti TEMPERATIOR s.r.o. a tím negativně ovlivnit její postavení na trhu jako soutěžitele v rámci hospodářské soutěže. Na základě tohoto přesvědčení byl vytvořen tento Comliance program a v tomto přesvědčení byl, je a bude ve společnosti TEMPERATIOR s.r.o. uplatňován.

Základní principy a stanoviska společnosti TEMPERATIOR s.r.o. k tématu a obsahu tohoto Compliance programu jsou stanovena ve Stanovisku statutárního orgánu společnosti TEMEPERATIOR s.r.o. Základním stavebním kamenem Complience programu je Etický kodex se všemi jeho přílohami. Za účelem eliminace rizika protiprávního nebo neetického jednání byla zřízena Etická linka, určena pravidla jejího využití a vytvořen seznam kategorií neetického jednání. Za účelem seznámení obchodních partnerů společnosti s principy a zásadami jejího Complience programu byly vytvořeny Complience smluvní doložka, protikorupční doložka a doložka ve vztahu k zadavatelům veřejných zakázek. Všechny uvedené dokumenty jsou dostupné v níže uvedených odkazech.

Formulář pro podání oznámení


Kategorie oznámení (povinné)
Vztah oznamovatele ke společnosti TEMPERATIOR s.r.o. (povinné)
Místo problému (povinné)
Stručný popis oznámení (povinné)
Chci být informován/a o výsledcích oznámení
Vyplňte pouze v případě, chcete-li být o průběhu a výsledcích informován/a
Souhlasím s pravidly pro použití etické linky (povinné)
Odesláním formuláře souhlasím se zpracování osobních údajů (povinné) Více o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.