Informace o zpracování osobních údajů

 

Společnost TEMPERATIOR s.r.o., IČO: 27881369, se sídlem Liberec, Liberec VI – Rochlice, Kociánova 453/11, PSČ 460 06, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 25472 (dále jen “Správce“), ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovává tyto Vaše osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mail

(dále jen “Osobní údaje“)

Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně či manuálně za účelem odpovědi na Váš dotaz. Poskytnutí Vašich údajů je dobrovolné. Osobní údaje zpracováváme, neboť jejich zpracovávání je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektů údajů. Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání tohoto zákonného důvodu zpracování a dále maximálně dalších 20 let, a to s ohledem na oprávněný zájem v souvislosti s délkou promlčecích lhůt a související nutností zajištění důkazní situace pro případ sporu. Osobní údaje nebudou předávány ani zpřístupněny třetím osobám.

Vezměte na vědomí, že máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké Vaše Osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování Osobních údajů a případně požadovat odstranění vzniklého stavu, nejsou-li Osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy (např. blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci Osobních údajů),
  • vyžádat si u nás přístup k Osobním údajům a tyto nechat případně opravit,
  • požadovat po nás výmaz Osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, jsou-li zpracovávány protiprávně,
  • vznést námitku proti zpracování Osobních údajů,
  • na přenositelnost Osobních údajů, tj. právo získat přehled Osobních údajů a tyto předat jinému správci,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/), ke kterému je možné podat stížnost.

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany Vašich osobních údajů nebo chcete uplatnit výše uvedená práva, neváhejte nás kontaktovat na compliance@temperatior.cz nebo tel.  +420 488 058 400.