Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

 

Tímto udělujete souhlas společnosti TEMPERATIOR s.r.o., IČO: 27881369, se sídlem Liberec, Liberec VI – Rochlice, Kociánova 453/11, PSČ 460 06, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 25472 (dále jen “Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala ty z následujících osobních údajů, které Vámi byly při vyplnění formuláře poskytnuty:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefon

(dále jen “Osobní údaje“)

Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně či manuálně za účelem vyřízení oznámení v rámci compliance programu. Poskytnutí Vašich údajů je dobrovolné. Osobní údaje zpracováváme, neboť jste se zpracováním vyjádřili souhlas. Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání účelu zpracování, tj. vyřízení oznámení, či po dobu trvání důvodu zpracování, tj. do odvolání Vašeho souhlasu, a dále vždy maximálně po dobu trvání trestněprávních promlčeních lhůt pro účely archivace nahlášeného případu a zajištění důkazní situace (max. 20 let). Osobní údaje nebudou předávány ani zpřístupněny třetím osobám.

Vezměte na vědomí, že máte právo:

 • odvolat Vámi poskytnutý souhlas,
 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše Osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování Osobních údajů a případně požadovat odstranění vzniklého stavu, nejsou-li Osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy (např. blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci Osobních údajů),
 • vyžádat si u nás přístup k Osobním údajům a tyto nechat případně opravit,
 • požadovat po nás výmaz Osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, jsou-li zpracovávány protiprávně,
 • vznést námitku proti zpracování Osobních údajů,
 • na přenositelnost Osobních údajů, tj. právo získat přehled Osobních údajů a tyto předat jinému správci,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/), ke kterému je možné podat stížnost.

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany Vašich osobních údajů nebo chcete uplatnit výše uvedená práva, neváhejte nás kontaktovat na compliance@temperatior.cz nebo tel.  +420 488 058 400.