Ochrana osobních údajů

 

Za účelem ochrany osobních údajů přijala společnost Temperatior s.r.o. opatření vyžadovaná nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů. Informace o jednotlivých zpracováních jsou subjektům údajů podány současně s poskytnutím jejich údajů. Společnost Temperatior s.r.o. oznamuje, že subjekty údajů mají právo:

  • odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud byly poskytnuty na základě souhlasu,
  • požadovat informaci, jaké osobní údaje subjektu zpracováváme,
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů a případně požadovat odstranění vzniklého stavu, nejsou-li osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy (např. blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci osobních údajů),
  • vyžádat si přístup k osobním údajům a tyto nechat případně opravit,
  • požadovat výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, jsou-li zpracovávány protiprávně,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • na přenositelnost osobních údajů, tj. právo získat přehled osobních údajů a tyto předat jinému správci,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/), ke kterému je možné podat stížnost.

Odpovědnou osobou za oblast ochrany osobních údajů je pan Pavel Pecha. Odpovědné osoby je možné kontaktovat na e-mailu compliance@temperatior.cz (do předmětu, prosíme, uveďte “GDPR”) anebo na telefonu (+420) 488 058 400.